Segerfalk beslutanderåd

Professor Martin Garwicz

Professor, överläkare Johan Bengzon

Professor Cecilia Lundberg

Professor, överläkare Fredrik Ghosh

Professor, överläkare Åsa Petersén

PhD Linda Eliasson (sekreterare)