Segerfalk styrelse

Professor Ingrid Agartz

Suppleant, Paul Agartz

Rektor för Lunds universitet, Erik Renström

Suppleant, Prorektor för Lunds universitet, Lena Eskilsson

Dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Kristina Åkesson

Suppleant, Prodekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Martin L Olsson

Bankdirektör, Sven Rosenkvist

Suppleant, Bankdirektör Göran Pelven

Revisor, Per-Olow Rosenqvist

Suppleant, Karoline Tedevall

Maria Landgren (ekonomiadministratör)

Linda Eliasson (sekreterare)