Segerfalk styrelse

Professor Ingrid Agartz

Rektor för Lunds universitet, Torbjörn von Schantz

Suppleant, Prorektor för Lunds universitet, Sylvia Schwaag Seger

Dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Erik Renström

Suppleant, Prodekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Kristina Åkesson

Bankdirektör, Sven Rosenkvist

Suppleant, Bankdirektör Göran Pelven

Revisor, Per-Olow Rosenqvist

Maria Landgren (ekonomiadministratör)

Linda Eliasson (sekreterare)